http://www.BIP.gov.pl/ BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Centrum Integracji Społecznej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Liczba wizyt:
95497
Liczba odsłon:
175623

Przeładuj stronę

Autor: Administrator BIP CIS Opublikował: Administrator BIP CIS
Data publikacji: 2012-01-10 11:24:02
Data opracowania: 2012-01-10Data modyfikacji: 2012-01-10 16:33:18


Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie utworzyła Rada Miasta Olsztyn zgodnie z uchwałą nr LXVI/761/10 z dnia 29 września 2010 r . jest to jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego funkcjonująca w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Utworzenie CIS w formie samorządowego zakładu budżetowego miało na celu kontynuacje działań podjętych w 2004 r przez gospodarstwo pomocnicze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Centrum ma na celu podnosienie poziomu jakości życia mieszkańców miasta, a także promuje nowe rozwiązania zakresie lokalnej polityki społecznej. Poprzez oddziaływania terapeutyczne, konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, lub podwyższenie kwalifikacji, a po zakończeniu programu zatrudnienie wspierane. Centrum umożliwia wyprowadzenie z kręgu świadczeniobiorców pomocy społecznej uczestników programu i ich rodziny. Zatrudnienie socjalne, a przede wszystkim związana z nim reintegracja zawodowa i społeczna jest gwarancją zapobiegania wykluczeniu społecznemu, ubóstwu oraz kumulacji bezrobocia w rodzinach korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. Umożliwia również nabycie umiejętności planowania życia, zaspokajania potrzeb własnym staraniem, a przede wszystkim nabycie samodzielności życiowej tych osób.

 +  Wydruk Liczba odsłon niniejszego tekstu: 59664

Ostatnia aktualizacja danych: 2022-10-14 10:28:46